Informations
 
Dokumentowanie publikacji wydanych w Power Electronics and Drives


Since the journal “Power Electronics and Drives” is a continuation of the journal "Scientific Papers of the Institute of Electrical Machines, Drives and Measurements of the Wroclaw University of Technology. Studies and Research" (ISSN 1733-0718), at realigning articles in the PBN Base, you will need to manually link them with the old title. This is due to the fact placing our journal “Power Electronics and Drives” in the "List of scientific journals that contain the history of the journals from the lists published for the years 2013-2016” (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/fe2250172136f15056f2b49c9bbde974.pdf) under the previous title "Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały".(W związku z tym, że czasopismo Power Electronics and Drives jest kontynuacją czasopisma "Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej” (ISSN 1733-0718) przy ujednolicaniu czasopisma w Bazie PBN konieczne będzie jego powiązanie ręczne ze starym tytułem. Związane jest to faktem umieszczenia naszego czasopisma Power Electronics and Drives na "Wykazie czasopism naukowych zawierających historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016"
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/fe2250172136f15056f2b49c9bbde974.pdf pod poprzednim tytułem "Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej”.)
 
eISSN:2543-4292
ISSN (print):2451-0262